Pared - Bogusław Kowalski

Uprawnienia oraz odbyte kursy i szkolenia

 


Organizacje:

Klub Wysokogórski w Toruniu