Pared - Bogusław Kowalski

Podręczniki ogólne

 1. Alpinizm - pod redakcją Macieja Popko
 2. Góry - wolność i przygoda. Od trekingu do alpinizmu. Redakcja: Don Graydon i Kurt Hanson.
 3. W skale - Wacław Sonelski
 4. Podręcznik wspinaczki - Allen Fyffe, Iain Peter                                                           
 5. Wspinaczka w skale - Craig Leubben                                           
 6. Podręcznik turysty - Maciej Tertelis                                                                                            
 7. Wspinaczka skalna - Krzysztof Treter                                                                       
 8. Wspinaczka : ze ścianki na ściankę - Petr Lewis, Dan Cauthorn
 9. 100 porad Gór - pod redakcją Piotra Drożdża
 10. Wspinaczka. Praktyczny podręcznik - John Long

Podręczniki ratownictwo

 1. Asekuracja i autoratownictwo - David Fasulo                                                      
 2. Podręcznik ratownika jaskiniowego - FFS red. wydania polskiego Marcin Gala                              
 3. Bezpieczeństwo i ryzyko w skale i lodzie t.I - Pit Schubert                                                      

Podręczniki zima

 1. Wspinaczka. Lód i mikst - Will Gadd
 2. Sztuka pokonywania lodowców i ratowania ze szczellin - Andy Tyson, Mike Cleland                    
 3. Lawinowe ABC - Milan Lizuch 
 4. Lawiny. Poradnik dla narciarzy i turystów - Tobias Kurzeder, Holger Feist

Trening

 1. Trening wspinaczkowy - Eric Hörst                                                                            
 2. Wspinaczka skałkowa. Poradnik - Dan Hague, Douglas Hunter
 3. Planowanie treningu we wspinaczce sportowej - David Macia
 4. Jak poprowadzić VI.4 - Eric Hörst
 5. Wspinaczka. Trening i praktyka - Udo Neuman
 6. Doping i wspomaganie w sporcie wspinaczkowym - Krzysztof Sas-Nowosielski
 7. Odżywianie w sporcie wspinaczkowym - Krzysztof Sas-Nowosielski
 8. Trening ogólnorozwojowy i metodyka szkolenia w alpinizmie - Ryszard Kozioł
 9. Wspinaczka sportowa. Zagadnienia wybrane - Sonelski, Sas-Nowosielski
 10. Podstawy teorii treningu sportowego - Henryk Sozański
 11. GO wspinaczka - Nigel Shepherd


Publikacje metodyczne (również z innych dziedzin sportu i nie tylko)

 1. Materiały z teorii i dydaktyki sportów wspinaczkowych - pod red. Andrzeja Matuszyka
 2. Trening ogólnorozwojowy i metodyka szkolenia w alpinizmie - Ryszard Kozioł
 3. Wspinaczka halowa : wademekum - Wacław Sonelski, Krzysztof Sas-Nowosielski
 4. Szkolenie wspinaczy halowych. wybrane metody i ćwiczenia - Wacław Sonelski
 5. Ćwiczenia i zabawy wspinaczkowe - Artur Magiera i Wacław Sonelski

Przewodniki tatrzańskie

 1. Tatry Wysokie, przewodnik taternicki (tom 1-24) Witold Henryk Paryski               
 2. Vysoké Tatry, horolezecký sprievodca (tom 1-10) Arno Puśkaś                                               
 3. Vysoké Tatry - výber horolezeckých výstupov - Július Andras, Witold Henryk Paryski                  
 4. Kocioł Kazalnicy i Kazalnica Mięguszowiecka ściany północne i północno-wschodnie - Jan Żurawski  
 5. Najciekawsze wspinaczki skalne Tatr Polskich - Grzegorz Głazek, Ziemowit J. Wirski          
 6. Najpiękniejsze szczyty Tatrzańskie - Janusz Kurczab, Marek Wołoszyński                                   
 7. RP v Tatrách - výber lezeckých ciest - Milan Packo                                                               
 8. Kościelce - Jan Kiełkowski                                                                                               
 9. Masyw Świnicy - Jan Kiełkowski                                                                             
 10. Topografia i terenoznawstwo - Rafał Kardaś, Wojciech Święcicki                                              
 11. Tatry przewodnik szczegółowy (tom 1-16) - Władysław Cywiński                                             
 12. Vysoké Tatry, Horolezecký sprievodca - Róbert Gálfy, Alexander Luczy                                      
 13. Horolezecky sprievodca Malym Kezmarskym Stitom - Jacković Pavol                                          
 14. Výber Tatranských Stien - wschodnia część, tom 2 - Marián Bobovčák, Marián Jacina  


Beletrystyka

 1. Wołanie w górach - Michał Jagiełło
 2. Sygnały ze skalnych ścian. Tragedie tatrzańskie. Wędrówki alpejskie. Skalne lato - Wawrzyniec Żuławski
 3. Wyżej niż kondory - Wiktor Ostrowski
 4. Komin Pokutników - Jan Długosz
 5. Alpiniści - Adam Bilczewski
 6. Miejsce przy stole - Andrzej Wilczkowski
 7. Siedem wielkich gór - Andrzej Paczkowski
 8. Bliżej Nieba - Stanisław Worwa
 9. W stronę Pysznej - Wanda Gentil-Tippenhauer, Stanisław Zieliński
 10. Moje góry - Walter Bonatti
 11. Dotknięcie Pustki - Joe Simpson
 12. Mieszane uczucia - Greg Child
 13. Zdobycie Matterhornu - Edward Whymper
 14. Ponizej i powyzej 8000 metrów - Herman Buhl
 15. Niepotrzebne zwycięstwa - Lionel Terray
 16. Gwiazdy i burze - Gaston Rebuffat
 17. Biały Pająk - Heinrich Harrer
 18. Poza górą - Steve House


Wydawnictwa encyklopedyczne i nie tylko

 1. Wielka Encyklopedia Tatrzańska - Zofia i Witold Paryscy
 2. Wielka Encyklopedia Gór i Alpinizmu - Małgorzata i Jan Kiełkowscy
 3. Dzieje taternictwa - Bolesław Chwaściński
 4. Ku niezdobytym szczytom - Bolesław Chwaściński
 5. Dzieje alpinizmu - Jerzy Hajdukiewicz
 6. Wysokogórski alfabet - Wojciech Lewandowski, Marek Więckowski
 7. Bedeker tatrzański - pod redakcją Ryszarda Jakubowskiego
 8. Zrozumieć lodowce - Jacek Jania
 9. Meteorologia dla geografów - Alojzy Woś
 10. Rośliny tatrzańskie - Zofia Radwańska-Paryska
 11. Leksykon alpinizmu - Sylvain Jouty, Hubert Odier
 12. Wielkie wspinaczki - Chris Bonington
 13. Masyw Mont Blanc - Stefano Ardito
 14. Everest - historia himalajskiego giganta - Roberto Montovani
 15. Człowiek zdobywa Himalaje - Jan Kazimierz Dorawski