Pared - Bogusław Kowalski

Dry-tooling w Polsce - lista rejonów i zaleceń

Dry-tooling (DT) w Polsce w ostatnich latach rozwija się dynamicznie, a liczba osób uprawiających tę odmianę wspinaczki ciągle rośnie. Niestety, co jakiś czas dochodzi do konfliktów pomiędzy wspinaczami letnimi, a miłośnikami DT. W wielu rejonach obowiązują ograniczenia związane z ochroną przyrody. W związku z tym, po konsultacjach z przedstawicielami środowiska i gospodarzami rejonów DT, przygotowaliśmy listę miejscówek DT, z krótką informacją o obowiązujących ustaleniach.

Część rejonów ma nieustalony do końca status dostępu, zatem wzmożony ruch wspinaczkowy może doprowadzić do egzekwowania istniejących zakazów czy ograniczeń. Przed wizytą w takich rejonach konieczny jest wcześniejszy kontakt z gospodarzami rejonów. Prosimy też o kulturalne zachowanie i stosowanie się do poleceń osób, będących właścicielami lub zarządcami terenów, na których położone są skały lub inne obiekty wspinaczkowe.

Skałki Podkrakowskie:

Zakrzówek

Główny kamieniołom
Jeden z najpopularniejszych rejonów DT w Polsce. Efektem kompromisu pomiędzy wspinaniem letnim a zimową klasyką jest podział na strefy.

Jaskinia Jasna nad Wisłą
Grota z kilkoma drogami DT. Uwaga! Bardzo krucha skała, niebezpieczeństwo obrywów, punkty asekuracyjne o różnej jakości; próba wspinania może być znacznie bardziej niebezpieczna niż w innych miejscach i zakończyć się śmiercią lub kalectwem.

Nora  
Grota z przewieszonymi drogami o bardzo wysokich trudnościach, ze względu na ograniczony dostęp prosimy o kontakt z gospodarzem rejonu, Krzyśkiem Rychlikiem.

Zabierzów – kamieniołom Grube Ryby
Niezagospodarowany kamieniołom z możliwością otwierania raczej nietrudnych dróg DT, chętnych do eksploracji prosimy o kontakt z Włodkiem Porębskim.

Rusocice – Dry Igły
Niewielki rejon DT, bez ograniczeń dostępowych.

Dolina Wrzosy – Nora
Mimo że drogi w tym sektorze zostały pierwotnie otwarte jako linie zimowe, ze względu na ich letni charakter zachęcamy do rezygnacji z uprawiania DT w tym sektorze, jak i w całym rejonie Dolina Wrzosy. 

Jura Środkowa i Północna:

Jaskinia Jasna w Strzegowej
Prosimy o rezygnację z uprawiania DT na zewnątrz jaskini. Mimo że kilka dróg było otwartych jako linie DT, to sąsiadują one bezpośrednio z drogami letnimi i mają też zbliżony do nich charakter - ładne płyty po dziurkach (np. Chuck Norris czy Raczkowanie). We wnętrzu jaskini, na lewo i na prawo od Drogi przez Żabę, także znajdziecie dwie drogi letnie (Swing VI.4 i Mroczne Widmo VI.3+) - nie wspinajcie się po nich z dziabami i w rakach.

Rezerwat Zielona Góra pod Częstochową
Bardzo prosimy o całkowitą rezygnację z uprawiania DT w rezerwacie Zielona Góra pod Częstochową. Trwają rozmowy w sprawie jego udostępnienia dla wspinaczki letniej i bulderingu.

Wyżyna Śląska:

Kamieniołom Sucha Góra w Bytomiu
Dla wspinania zimowego dostępna jest lewa część kamieniołomu.

Skałki podkieleckie:

Rejony piaskowcowe (Ciosowa,Tumlin, Wykień i inne)
Obowiązuje całkowity zakaz uprawiania DT.

Kadzielnia
Nieczynny kamieniołom (w jego części utworzono rezerwat „Skałka Geologów”). Wspinanie zimowe wyłącznie w wydzielonych sektorach.

Kamieniołom Zgórsko (Nowiny)
Nieczynny kamieniołom. Wspinanie zimowe dozwolone praktycznie na całym obszarze (istnieją jedynie trzy drogi letnie wyłączone ze wspinania DT), duże możliwości eksploracji (po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzami rejonu, kontakt P. Olendzki: generee@gazeta.pl).

Ślichowice i Wietrznia
Nieczynne kamieniołomy. Zakaz wspinania (rezerwaty przyrody), ewentualny dostęp po uzgodnieniu z gospodarzami rejonu.

Zelejowa
Nieczynne kamieniołomy (Zelejowa I to rezerwat). Wspinanie zimowe możliwe wyłącznie w sektorze Zelejowa II. Całkowity zakaz uprawiania DT obowiązuje w Zelejowej I i III.

Stokówka
Nieczynny kamieniołom. Mimo że w rejonie tym poprowadzono kilkanaście dróg DT, obecnie obowiązuje tu całkowity zakaz wspinania z dziabami i w rakach.

Podhale:

Wdżar kamieniołom
Teren prywatny, bez ograniczeń dostępowych.
Uwaga! Punkty asekuracyjne nie spełniają obecnych standardów bezpieczeństwa.

Nie opisujemy rejonów DT znajdujących się w Tatrzańskim Parku Narodowym, ponieważ zgodnie z przepisami TPN wspinaczka mikstowa dopuszczona jest wyłącznie w rejonach udostępnionych do uprawiania taternictwa.

Sudety:

Rejon Szklarskiej Poręby
Do wspinaczki DT oficjalnie udostępnione są dwie skały (Szopen i Mnisza Skała)

Chwałków – kamieniołom
Teren prywatny, wspinanie wyłącznie na własną odpowiedzialność, znajduje się tu kilkanaście dróg letnich, prosimy o rezygnację ze wspinania DT na tej skale. Wspinanie zimowe możliwe jest na Czarnej Ściance (drogi wędkowe), uwaga na dużą kruszyznę!

Bunkry podwarszawskie:

Janówek

Małe Bunkry – całkowity zakaz DT.

Duże Bunkry – DT w wyznaczonych sektorach (lub drogach), po wcześniejszym uzgodnieniu z dzierżawcą – tel. +48 601 135 484 (paintball ma pierwszeństwo). Z uwagi na fakt, że farba pochodząca z zabaw paintballowych nie wysycha, wspinanie klasyczne w tym rejonie jest bardzo utrudnione, natomiast nie przeszkadza to w DT.

Czosnów
Leży na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Z powodu konfliktu z leśniczym należy powstrzymać się od działalności wspinaczkowej. W czasach, kiedy działalność była tolerowana przez leśniczego, wolno było uprawiać DT wyłącznie na Dużym Murze na wybranych drogach, nie wolno było w Pakerni.

Beniaminów
Teren prywatny, do 2010 roku niedostępny, obecnie dostęp na zasadach nieformalnych, wspinanie wyłącznie na własną odpowiedzialność, prosimy o stosowane się do poleceń właściciela terenu.

Przedstawiony powyżej wykaz rejonów obejmuje większość DT miejscówek. Osoby posiadające informacje o innych sektorach, których opis powinien się znaleźć na stronie „Naszych Skał” – prosimy o kontakt.

Zasady bezpieczeńśtwa w dry-toolingu

Wspinanie DT jest potencjalnie znacznie bardziej ryzykowne niż wspinanie letnie. Powszechna kruszyzna występująca w rejonach DT i korzystanie z ostrych narzędzi powodują, że należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa.

Pamiętajcie, że ze względu na nieuregulowany status dostępu do wielu rejonów ewentualny wypadek może mieć daleko idące konsekwencje!

Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych zasad i zaleceń, zwiększających poziom bezpieczeństwa przy wspinaczce DT:

  1. Noszenie kasków to podstawa bezpieczeństwa we wspinaczce DT – dotyczy to zarówno osób wspinających się, asekurujących, a także innych przebywających w sektorach wspinaczkowych.
  2. Unikaj wspinania DT, gdy temperatura jest dodatnia. Ryzyko oberwania skały i kęp roślinności jest wtedy znaczne większe – możesz zagrozić osobom znajdującym się u podnóża ściany, a także zniszczyć charakter dróg wspinaczkowych.
  3. Stanowisko buduj zawsze z dwóch solidnych punktów. Nigdy nie zjeżdżaj z pojedynczego ringa – w kruchej skale istnieje ryzyko jego wypadnięcia.
  4. Ze względu na zagrożenie spadającymi kamieniami oraz „latającymi” dziabkami bezpośrednio pod drogami powinny znajdować się wyłącznie osoby asekurujące.
  5. Jeżeli to możliwe, asekuruj z przyrządów automatycznych (typu Gri-Gri) lub półautomatycznych (typu Click-up), jeżeli wskutek uderzenia kamieniem puścisz linę – wspinający się partner nie spadnie do podstawy ściany.
  6. Nie wsadzaj ostrza dziabki w plakietkę kotwy lub w ucho ringa, powstają w ten sposób zadziory, które uszkadzają później karabinki od ekspresów. Karabinki z zadziorami są niezwykle groźne dla liny.

 

Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”

Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” powstała w 2008 roku przy udziale Fundacji im. Jerzego Kukuczki, Polskiego Związku Alpinizmu oraz czołowych mediów wspinaczkowych. Zajmuje się zapewnieniem legalnego dostępu do skałkowych i górskich rejonów wspinaczkowych w Polsce. W tym celu IŚW „Nasze Skały” prowadzi negocjacje ze służbami ochrony przyrody, władzami gmin oraz prywatnymi właścicielami gruntów, na których położone są skały.