Pared - Bogusław Kowalski

Tu znaleźć można normy funkcjonujące w środowisku wspinaczkowym.