Pared - Bogusław Kowalski

Imprezy integracyjne

Imprezy integracyjne, poprzez swoją atrakcyjną formę przypominającą grę lub zabawę, umożliwiają uczestnikom zdobycie nowych doświadczeń, niezwykle przydatnych w pracy zawodowej. Charakter prowadzonych w terenie zajęć sprzyja rozwojowi cech osobowych, zespołowych oraz przełamywaniu wszelkich ograniczeń osób w nich uczestniczących. Przewidziane do wykonania zadania są możliwe do zrealizowania w zgodnie ze sobą współpracującym zespole. Poszczególne zadania zmuszają do działania kreatywnego, wykorzystywania zdolności i intuicji uczestników realizujących wspólny cel. Zajęcia odbywają się w atrakcyjnym, naturalnym otoczeniu, co daje również świetny efekt rekreacyjny i wypoczynkowy. Dla uzyskania oczekiwanych efektów przeprowadzanego treningu zajęcia odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne. Doświadczenia zdobyte w terenie ugruntowywane są w sali szkoleniowej pod okiem doświadczonych trenerów biznesu.

Niewątpliwym atutem oferty są ludzie. Współpracuję z grupą instruktorów, wspinaczy wysokogórskich oraz sportowych osiągających sukcesy we wspinaczce zarówno wielkościanowej jak i sportowej! Program imprezy integracyjnej dopasowujemy do potrzeb Klienta.

Serdecznie zachęcam do skorzystania z oferty

Bogusław Kowalski