Pared - Bogusław Kowalski

Ryzyko we wspinaczce wysokogórskiej

 

Ryzyko związane z uprawianiem wspinaczki wysokogórskiej jest różnorodne, a na ogół kojarzy się z zagrożeniami wynikającymi z terenu i warunków pogodowych. Jednak widzenie niebezpieczeństw w ten sposób jest z pewnością niepełne. Bardzo często błąd ważący o losach zespołu popełniany jest już w fazie wstępnej - przy wyznaczeniu celu wspinaczkowego. Nieprawidłowa strategia lub - co gorsza - jej brak na ogół skutkuje poważnymi konsekwencjami. Podczas samej akcji górskiej wspinacze determinowani zmianą warunków lub błędem pierwotnym popełnionym w fazie planowania. Poddani jesteśmy wówczas presji wpływającej na jakość percepcji, a co za tym idzie narażeni jesteśmy na ryzyko podjęcia niewłaściwej decyzji.

Niniejsze szkolenie oparte jest między innymi na przeprowadzonych przeze mnie analizach wypadków wspinaczkowych, na lekturze takich analiz, czy na blisko już dwudziestoletniej pracy w roli instruktora wspinaczki. W trakcie szkolenia posługuję się przykładami wypadków z odległej i tej najnowszej historii alpinizmu.

Program szkolenia jest między innymi wynikiem warsztatów prowadzonych podczas imprez:

11. Krakowski Festiwal Górski (fot. Adam Kokot)

 

Program szkolenia:

 1. Wyznaczenie celu. Motywacja,
 2. Opracowanie strategii wyprawy/wyjazdu wspinaczkowego,
 3. Dobór członków zespołu i wyznaczenie zadań,
 4. Zidentyfikowanie zagrożeń i oszacowanie skutków wynikających z podjęcia ryzyka,
 5. Niebezpieczeństwa obiektywne, sposoby minimalizowania ryzyka,
 6. Niebezpieczeństwa subiektywne, czynniki wpływające na podejmowanie błędnych decyzji,
 7. Zachowanie zespołu w warunkach zagrożenia,
 8. Przygotowanie planów alternatywnych,
 9. Opracowanie procedur kontrolnych,
 10. Realizacja planu i reagowanie na zmiany warunków,
 11. Analiza akcji górskiej.

Zapraszam do skorzystania z oferty

Bogusław Kowalski