Pared - Bogusław Kowalski

Szkolenie obsługi parków linowych

Parki linowe stały się jedną z wielu atrakcji miast, ośrodków wypoczynkowych oraz hoteli. Nagromadzenie przeszkód linowych umożliwia przeżycie przygody oraz niewątpliwych emocji związanych z przebywaniem na dużej wysokości. Ażeby owe doznania nie wiązały się z nadmiernym zagrożeniem proponuję profesjonalne szkolenia dla obsługi parków linowych. Nabyte w czasie przez pracowników umiejętności zminimalizują niebezpieczeństwo wypadku, jakiemu mogą ulec klienci parku linowego. Stąd ofertę kieruję do właścicieli i osób zarządzających parkami linowymi.

Program zajęć obejmuje min. teorię asekuracji, techniki alpinistyczne wykorzystywane w parkach linowych, zasady bhp oraz autoratownictwo i postępowanie powypadkowe. W ramach szkolenia, na życzenie Zleceniodawcy wykonuję analizę planu bezpieczeństwa i planu wypadkowego niezbędną do prawidłowego funkcjonowania parku linowego, a określonego w normie PN-EN 15567-2.

Proponowany program szkolenia obsługi parków linowych

  1. Zasady bhp w parkach linowych
  2. Polska Norma PN-EN 15567-2, Urządzenia sportowe i rekreacyjne - Tory linowe - Część 2: Wymagania użytkowe
  3. Sprzęt alpinistyczny używany w parkach linowych
  4. Teoria asekuracji
  5. Obsługa ścianki wspinaczkowej
  6. Zjazd i podchodzenie na linie
  7. Poruszanie się po linie poręczowej
  8.  Autoratownictwo - sytuacje awaryjne

Długość szkolenia

Szkolenie trwa od dwóch do czterech dni, zależnie od wstępnych umiejętności uczestników.
 

Przeglądy okresowe parków linowych

Poza szkoleniem obsługi parków linowych oraz przeprowadzeniem analizy planu bezpieczeństwa proponuję przeprowadzanie okresowych kontroli stałych parków linowych. 

Cena szkolenia

Cena liczona jest w zależności od liczby uczestników oraz ilości dni szkoleniowych.

 

Zachęcam do skorzystania z oferty

 


 

Obowiązujące przepisy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 września 1997 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i pracy, prace na wysokości do należą do prac szczególnie niebezpiecznych. Dlatego do obowiązków pracodawcy należy:

- imienny podział zadań                                                                                                              - wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy &15.1 mówi, iż szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.


Zgodnie z Polską Normą PN-EN 15567-2, Urządzenia sportowe i rekreacyjne - Tory linowe - Część 2: Wymagania użytkowe okresowa kontrola stałych torów linowych zamontowanych na drzewach powinna być prowadzona co najmniej raz do roku przez organ kontrolny z doświadczeniem i wiedzą na temat torów linowych drzew i lasów

B.4 Kwalifikacje inspektorów
Inspektor to osoba wyznaczona przez właściciela/operatora toru do wykonywania rutynowych, dodatkowych i kompletnych przeglądów sprzętu, zgodnie z wymogami przedstawionymi w tym dokumencie (
PN-EN 15567-2).
Inspektor:

Osoby uznaje się za wykwalifikowane, jeśli: