Pared - Bogusław Kowalski

Kurs wspinaczki skalnej

Kurs wspinaczki skalnej jest przygotowuje do samodzielnego i bezpiecznego wspinania się w skałkach w każdy możliwy sposób. Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu podpisane przez intruktora Polskiego Związku Alpinizmu, które uprawnia do aplikowania na kurs taternicki.Kurs przeznaczony jest dla osób powyżej 12 roku życia, u których nie stwierdzono przeciwwskazań do uprawiania wspinaczki (wady serca, epilepsja). Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w kursie po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców lub prawnych opiekunów. Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z programem opracowanym przez Komisję Szkolenia Polskiego Związku Alpinizmu (www.pza.org.pl/Szkolenie). Po kursie jego absolwenci uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu podpisane przez instruktora PZA. Szkolenie trwa minimum sześć dni, a czas trwania uzależniony jest od poziomu kursantów i warunków pogodowych. Od lat kursy przeprowadzam Jury Krakowsko - Częstochowskiej, posiadam tam stałą bazę w stolicy polskiej wspinaczki skalnej, we wsi Podlesice (około 20 kilometrów od Zawiercia).

Dla chętnej grupy kurs może zostać przeprowadzony w dwóch rejonach: na Jurze oraz w Sokolikach koło Jeleniej Góry. Druga część odbywa się w skałkach granitowych, co pozwala na pełniejsze przygotowanie do kursu taternickiego. Szkolenie w dwóch rejonach trwa minimum siedem dni.

Cena kursu wynosi 800 zł. (kurs sześciodniowy na Jurze) oraz 900 zł. (kurs siedmiodniowy Jura+Sokoliki)

Serdecznie zapraszam do skorzystania z mojej oferty.

Bogusław Kowalski