Pared - Bogusław Kowalski

Kurs tatrzański - letni (Terminarz)


Wspinaczka w Tatrach to dla wielu osób marzenie życia i może być celem samym w sobie. W trakcie szkolenia pokonywane są te same drogi, które zdobywali najwięksi herosi polskiego himalaizmu.


Kurs przeznaczony jest dla absolwentów kursów wspinaczki skalnej i kursu wspinaczki tradycyjnej, które ukończyły 16 lat, u których nie stwierdzono przeciwwskazań do uprawiania wspinaczki (wady serca, epilepsja). Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w kursie po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców lub prawnych opiekunów. Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z programem opracowanym przez Komisję Szkolenia Polskiego Związku Alpinizmu. Po kursie jego absolwenci uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu podpisane przez instruktora PZA.

Szkolenie składa się z zajęć praktycznych przeplatanych teorią.
Czas trwania kursu to minimum 14 dni i jest uzależniony od poziomu kursantów oraz warunków atmosferycznych. Szkolenie może zostać podzielone na dwa dziewięciodniowe bloki.
Cena kursu wynosi 2500 zł. (opłata dotyczy wyłącz
nie użytkowania sprzętu wspinaczkowego i kosztów szkolenia - każdy z uczestników pokrywa w swoim zakresie koszty przejazdów, noclegów i wyżywienia)
Serdecznie zapraszam do skorzystania z mojej oferty

Bogusław Kowalski