Pared - Bogusław Kowalski

Kurs instruktora rekreacji ruchowej w specjalności wspinaczka skałkowa

Zapraszam na kurs instruktora rekreacji ruchowej w specjalności wspinaczka skałkowa realizowany we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Metodyczno-Szkoleniowym TKKF w Toruniu.

Zajęcia prowadzone będą w siedzibie Toruńskiego Związku TKKF, 87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 75, na ściance wspinaczkowej w Centrum Wspinaczkowym „Gato” w Toruniu, ul. Bema 23/29 i przewidziany jest czterodniowy wyjazd do Jury Krakowsko – Częstochowskiej (Podlesice/Rzędkowice koło Zawiercia).

Kurs weekendowy w części ogólnej. Miejsce kursu: Toruński Związek TKKF, 87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 75 tel. 56/65-22-168 (3 zjazdy weekendowe)

Termin kursu: 30.06.2013 r. – 10.07.2013 r.

Koszt całego kursu to 1.500zł ( w tym 550zł – część ogólna i 950zł- część specjalistyczna)

Zniżka dla mgr AWF i instruktorów w innych specjalnościach to 550zł (zwolnieni z części ogólnej)

Zniżka dla studentów – 10%

Kandydaci muszą mieć ukończone przynajmniej 18 lat, dobry stan zdrowia, wykształcenie min. średnie i posiadać:

  • doświadczenie i umiejętności wspinaczkowe na poziomie podstawowym (znajomość co najmniej trzech różnych rejonów skalnych)
  • umiejętność prowadzenia w stylu OS dróg o trudnościach VI – egzamin sprawdzający na ściance wspinaczkowej
  • o przyjęciu na kurs (część specjalistyczna) ostatecznie decyduje rozmowa z kandydatem, oparta na ustaleniu stanu i rodzaju jego osobistych aspiracji, predyspozycji i umiejętności wspinaczkowych

W trakcie kursu uczestnicy przygotowują również krótką, zaliczeniowa pracę pisemną.

Po zaliczeniu wszystkich egzaminów i dokonaniu wszelkich formalności absolwenci otrzymują tytuł zawodowy instruktora rekreacji ruchowej w specjalności wspinaczka skałkowa nadany przez dyrektora Krajowego Ośrodka Metodyczno – Szkoleniowego. Zawód ten uprawnia do samodzielnego prowadzenia zajęć w tym zawodzie zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi w ośrodkach wspinaczkowych, szkołach itp.